Další služby

Kromě vrtání studen Vám zařídíme kompletní projektovou dokumentaci:

Projektové dokumentace jsou veškeré dokumenty potřebné pro získání stavebního povolení na vrtanou studnu a povolení pro uvedení do provozu.

Hydrogeologický posudek, který u každého výstavby vodního díla je potřeba mít. Je požadován stavebním úřadem pro povolení stavby vrtané studny a vodohospodářským úřadem k povolení odběru podzemní vody.

Bez těchto dvou povolení je stavba vrtané studny černou stavbou a je možno ji penalizovat a pokutovat podle platných zákonů.